ข้อมูลพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
ITA
คู่มือ สำหรับประชาชน
LPA ปี 2562
ธนาคารขยะชุมชน

84/63 : รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
12 สิงหาคม 2563 07:03   ประกาศทั่วไป   องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง    อ่าน 7611  

รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น.jpg

ขึ้นด้านบน