อบต.ท่ากกแดง  จัดกิจกรรม/โครงการ ปลูกต้นไม้ ถนนสวย แหล่งน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บริเวณ ถนนรอบห้วยหนองหิ้งตอนบน บ้านโนนพระทราย  ม.3  ต.ท่ากกแดง  อ.เซกา  จ.บึงกาฬ  มีผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  สมาชิก อบต. พนักงาน/จนท.และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้..

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 อบต.ท่ากกแดง จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด(ฺBig Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุุทธมนตร์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2567) ณ วันพูลสุขวราราม บ้านโนนพระทราย หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.0 น. เจ้าหน้าที่ อบต.ท่ากกแดง นำทีมโดย ส.ต.อ.สุทธินันท์ ศรีวิชา ปลัด อบต.ท่ากกแดง ได้ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับ #การทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ แนวใหม่ RE-X-RAY ตาม #โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลเจ้าบ้านและภาพถ่ายการใช้ #ถังขยะเปียก ของประชาชน ในหมู่ที่ 1-16 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 
 

วันที่ 25 มกราคม 256 เมนูอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดอกคูณ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 

แบบวัด EIT 2567