E - Service 

               แจ้งขอรับบริการ Online องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เช่น  การขอน้ำอุปโภคบริโภค,การซ่อมระบบประปา, การซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, การตัดแต่งกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้า, แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ,  ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online เป็นต้น 

 

 surprised  วิธีการยื่นคำร้องการขอรับบริการทาง Online  

         1.  กรอบแบบคำร้องการขอรับบริการ Online   
         2.  เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดส่ง 
         3.  รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยื่นยันการขอรับบริการ  
 
  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

แบบวัด EIT 2567